Wie zijn wij?

Binnen deze kleinschalige praktijk werken drie GZ-psychologen (BIG) met ruime ervaring, ieder met een eigen achtergrond, persoonlijke stijl en met verschillende vaardigheden. Deze samenwerking levert een breed aanbod op het gebied van psychologische zorg.

 

Rosita Sitaram

Corry Laurens - van Weelden

Nike Buis

Rosita: ‘Mijn passie is mijn beroep geworden’

Vanuit de interesse om bij te dragen aan het welzijn van mensen ben ik Psychologie gaan studeren. Sinds 2007 ben ik als (GZ-) psycholoog werkzaam binnen de GGZ, en heb ik zowel binnen het werkveld van de Specialistische GGZ als Basis GGZ ervaring opgedaan, met als basis een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader. Mijn expertise ligt in het behandelen van volwassenen met diversiteit aan psychische klachten (o.a. angstklachten, stemmingsproblemen, trauma en interculturele problemen) en variërende hulpvragen, waarbij ik onder andere gebruik maak van CGT, EMDR, mindfulness oefeningen en E-Health. Daarnaast ben ik bekwaam in psychodiagnostiek. Voor mij is het streven iedere cliënt binnen de geldende behandelmethoden, protocollen en richtlijnen maatwerk te leveren, passend bij het individu, de specifieke context en cultuur. In de therapie zal je meer inzicht krijgen in je overtuigingen en patronen, waarmee we samen helder en praktisch toewerken naar jouw hulpvraag. Kort samengevat, van probleem naar veranderingsproces, gericht op eigen kracht. Professionaliteit, integriteit en respect zijn voor mij belangrijke waarden binnen een behandeling, waardoor een veilige behandelomgeving, met aandacht voor de therapeutische relatie gecreëerd kan worden. De behandeling kan ook Engelstalig. 

Corry: Al tijdens mijn studie psychologie droomde ik van een eigen praktijk, die droom komt nu uit! Sinds 2007 ben ik werkzaam als GZ-psycholoog en heb ik ervaring opgedaan in een breed werkveld. Naast het werk in deze praktijk werk ik bij de Parnassia Groep als behandelaar op langdurig verblijfsafdelingen waar ik individuele behandelingen en groepstrainingen aanbied en mijn expertise inbreng in de multidisciplinaire teams. Hiervoor heb ik op verschillende werkplekken binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ gewerkt. In de afgelopen jaren heb ik opleidingen gevolgd op het gebied van Mindfulness Based Cognitive Therapy, Acceptance en Commitment Therapy en EMDR (traumabehandeling). Mensen in al hun diversiteit boeien mij enorm. In die zin kan ik mij geen mooier en leuker beroep voorstellen. De uitdaging in mijn werk zit voor mij vooral in het opbouwen van een goede werkrelatie, wat volgens mij de basis is om samen aan de door jou/u gewenste doelen te kunnen werken. Ik werk op de vrijdag in de praktijk.

Nike: Mijn naam is Nike Buis. Ik ben Gezondheidszorg-Psycholoog.
Met veel plezier en bevlogenheid ben ik al meer dan 15 jaar werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg.  Ik heb ruime ervaring in zowel de specialistische GGZ als de basis GGZ. 
U kunt zich bij mij aanmelden voor behandeling in de GBGGZ:  kort en klachtgericht in 5 tot 12 sessies, één- of tweewekelijks. Ik heb een brede ervaring  wat betreft uiteenlopende problematiek zoals:  stemmingsstoornissen, Angststoornissen, Trauma- gerelateerde klachten, persoonlijkheidsproblematiek en verslaving.